]

t-reg

Thailand Regulatory Platform

ALL-IN-ONE PDPA PLATFORM FOR ORGANIZATIONS
แพลตฟอร์มเพื่อองค์กรที่ต้องการผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างครบวงจร​

t-reg แพลตฟอร์ม ที่มาพร้อมกับขั้นตอนสู่ความสำเร็จ แบบ Step-by-step ให้คุณมั่นใจได้ในทุกขั้นตอน

t-reg เข้าใจดีว่า Technology จะช่วยให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก ๆ สะดวกขึ้นเพียงใด แต่อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการออกแบบวิธีการใช้ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และทำตามได้จริงตั้งแต่ต้นจนสำเร็จโครงการ ทีมกฏหมาย ทีมวิศวกร และทีม Business ของเราจึงร่วมกันออกแบบ Technology และ Methodology โดยยึดหลัก Simplicity เพราะพวกเราเชื่อว่าความเข้าใจของทีมงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดกับความสำเร็จของโครงการ PDPA

How we work?

เริ่มไม่ถูกไม่เป็นไร เรามีทีม Consult คอยให้คำปรึกษาทั้งด้านกฏหมายและเทคโนโลยีพร้อมช่วยคุณ

ถ้าคุณรู้สึกว่าองค์กรของคุณมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ซับซ้อน มีความคลุมเครือในการจัดการ ไม่ทราบว่าใครควรรับผิดชอบส่วนใด ต้องมีความรู้อะไรบ้าง ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน เทคโนโลยีจะมาช่วยอะไรได้บ้าง ไม่ต้องกังวลใจไป เรามีทีมที่ปรึกษาที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจต่าง ๆ ในองค์กรของคุณให้กระจ่างแจ้ง

เลือกอะไรดี?? "Technology Platform" VS "Consult"

PDPA มีความซับซ้อนทั้งด้านกฏหมายและเทคนิค ทำให้การจะเริ่มต้นวางแผนการจัดทำต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้ (Learning Curve) ค่อนข้างสูง การใช้ที่ปรึกษามาช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันมาก ๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร อีกทั้งยังเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในด้านกฏหมาย

แต่ข้อจำกัดของทีมที่ปรึกษาทางกฏหมายคือเรื่องของ ความสะดวกในการใช้งานจริงและความยั่งยืนของโครงการ PDPA เพราะข้อกำหนดของ PDPA ผลักดันให้องค์กรต้องเพิ่มขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การเพิ่มกำลังคนเข้าไปเรื่อย ๆ สามารถจัดการงานเหล่านี้ได้ก็จริงหากมีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนไม่มาก แต่แน่นอนว่าวิธีการนี้จะไม่ตอบโจทย์เรื่องความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพราะงานที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ไม่ได้ทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้น Technology จะมาช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างดี ทำให้กระบวนการทำงานสะดวก เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ และมีระบบที่ยั่งยืนรองรับ

Technology จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างไร?

ไม่ว่าความกังวลของคุณจะเป็นเรื่องของ ความรู้ หรือ เทคโนโลยี 

ทีมงานที่ปรึกษา และ แพลตฟอร์ม t-reg พร้อมดูแลองค์กรของคุณให้สำเร็จโครงการ PDPA ไปด้วยกันด้วยความมั่นใจอย่างยั่งยืน

ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับ PDPA เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด สำหรับความสำเร็จของโครงการ

ต่อให้คณะทำงานหรือที่ปรึกษา PDPA จะมีความรู้ด้านกฏหมายและเทคโนโลยีมากเพียงใด ก็ไม่สามารถผลักดันให้โครงการ PDPA สำเร็จได้ หากละเลยประเด็นสำคัญในข้อนี้ไป ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยของคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถส่งผลกระทบให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เลย

แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีชุดความรู้และแบบทดสอบที่สำคัญสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะทำงาน รวมถึงพนักงานทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของทั้งคนในและนอกองค์กรไว้บนแพลตฟอร์มของเราแล้ว

Testimonial

ประสบการณ์จากผู้ใช้ t-reg

What is t-reg?

t-reg : PDPA Compliance Platform

          t-reg PDPA Platform เครื่องมือที่ช่วยให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสะดวกและครบวงจร ด้วยการออกแบบมาให้เหมาะกับทุกองค์กรในไทย และทีมงานที่พร้อม Support คุณเสมอเพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และครบวงจรที่สุด เพื่อการ Comply PDPA ที่ตอบโจทย์องค์กรของคุณ

กฎหมาย PDPA จะถูกบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

     PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

     กฎหมายฉบับนี้อย่างไรก็จะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้จะป้องกันปัญหาที่จะตามมาทางด้านกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลเสียหายต่อองค์กร หากวันใดวันหนึ่งเกิดมีข้อมูลรั่วไหล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้ว องค์กรที่ไม่ได้ดำเนินการตาม PDPA ไว้ ย่อมเสียหายกว่าผู้ที่ดำเนินการไว้แล้ว และผู้รับโทษตามกฎหมายอาจเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องรับโทษแทนพนักงานเอง คุณจึงควรตระหนักและให้ความใส่ใจต่อการทำ PDPA ก่อนถึงวันบังคับใช้เป็นอย่างยิ่ง

Why t-reg?

Technology จำเป็นต่อการทำ PDPA อย่างไร

Technology จำเป็นอย่างไร?

เพราะการมีระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบวงจรและทำได้อัตโนมัติจะช่วยให้การดำเนินงานรวดเร็ว เป็นระบบระเบียบ และสามารถรวบรวมข้อมูลในศูนย์กลางได้ง่ายขึ้น ลดการ และความไม่ปลอดภัยในงานเอกสารแบบ Manual ที่ไม่มีระบบความปลอดภัยแบบ AAA รองรับ

มันดีกว่าในระยะยาวอย่างไร?

ไม่ว่าจะเป็นการขอเรียกดูรายงาน, Consent Management, Cookie Consent, กระบวนการ RoP และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ก็ทำได้ทั้งหมดใน t-reg การดำเนินงานทั้งหมดในโครงการ PDPA ก็สามารถดำเนินงานได้สะดวกกว่าการใช้ Consultant เพียงอย่างเดียว

Automation ในการทำงานอย่างไร?

เพราะลูกค้าของคุณคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถ เรียก ขอดู แก้ไข และเพิกถอนข้อมูลได้ตลอดเวลา การจัดการแบบ Manual อาจไม่ตอบโจทย์กับการทำงานที่เป็นระบบ ทั้งการติดต่อกับเจ้าของข้อมูล การดำเนินการลบข้อมูล การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนนั้น ๆ ดำเนินการ

ช่วยในการจัดเก็บเรียกดูตรวจสอบง่ายขึ้นอย่างไร?

การตรวจสอบข้อมูลย่อมง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในรูปแบบ Digital ด้วย t-reg ที่มี Report ที่พร้อมเรียกดูรายงานได้ตลอดเวลา

How we work?

PDPA Methodology

เราวิเคราะห์และสรุปขั้นตอนในการทำ PDPA ทั้งหมดให้เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ในระยะยาว ถูกต้อง และครบครัน ตามขั้นตอนที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์กับบริษัทชั้นนำมามากกว่า 20 แห่ง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Educate

เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะทำงาน และ DPO ที่เป็นทีมรับผิดชอบ และ t-reg จะมอบหมายทีมผู้เชี่ยวชาญปูพื้นฐาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทีมงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรของคุณมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมาย

Step 1

Explore

เริ่มต้นขั้นตอนสำคัญอย่างการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป t-reg เราจะให้ที่ปรึกษาทำ Get Info Sheet เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เตรียมบันทึกเข้าระบบ t-reg

Step 2

Execution

เปลี่ยนกระบวนการดำเนินโครงการ PDPA ให้ง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม t-reg เพียงคุณสรุปข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลลงใน t-reg Platform เพื่อให้คุณใช้งานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น การออกนโยบาย (Privacy Notice & Privacy Policy) การขอคำยินยอม (Consent Management) หรือการบันทึกเส้นทางการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) คุณก็ทำได้ทั้งหมดผ่าน t-reg

Step 3

Improvement

หลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ทีมงานก็พร้อมดูแลคุณอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน t-reg Platform และในกรณีที่มีกิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทีมงานที่รับผิดชอบสามารถอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ลงใน t-reg เพื่อให้สามารถ Comply กับกฎหมายได้ในระยะยาว 

คำแนะนำ

What we offer?

t-reg Features

Record of Processing

เครื่องมือช่วยบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อองค์กรของคุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยังช่วยระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บพร้อมวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บได้

Document Policies

เครื่องมือสำหรับการออกเอกสารตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ให้คุณสามารถออกเอกสารทั้งในรูปแบบ Document และ Script สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ในเครือขององค์กรคุณ

Consent Management

เครื่องมือในการบันทึกคำยินยอมของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดู ในกรณีที่ลูกค้าของคุณยื่นคำร้องขอถอดถอนสิทธิ ก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าของคุณให้สิทธิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจกรรมใด

Data Subject Request

เครื่องมือในการสร้างฟอร์มดิจิทัลในการถอดถอนสิทธิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยให้คุณประสานงานได้ง่ายกว่าด้วยระบบมอบหมายงานผ่านอีเมลไปยังผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลรับเรื่องก่อนดำเนินการ

Cookies Consent

ระบบในการทำ Cookies Consent ที่องค์กรของคุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของ Cookies Consent และสามารถสร้าง Script เพื่อนำไปใช้บน Official Website ได้เอง

Gap Analysis

เครื่องมือ Self Checklist เพื่อช่วยเช็คความพร้อมในการทำ PDPA และแสดงผลลัพธ์ว่าการทำ PDPA ขององค์กรสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

Additional Features

Simplicity

t-reg ผ่านการออกแบบโดยทีมออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Platform ได้ง่าย และทำได้ด้วยตนเอง

Sustainable

ครอบคลุมการใช้งานในระยะยาว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงระบบได้ตลอด และปรับแต่ง Feature ใหม่อยู่เสมอหากมีข้อกฎหมายใหม่เพิ่มเติม

Professional Service

มีข้อสงสัยด้านกฎหมายและแพลตฟอร์มอยู่รึเปล่า ? เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านกฎหมายคอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และด้านการใช้งาน Platform ตั้งแต่ต้นจนจบ

Web App On Cloud

Web Application On Cloud หมดปัญหาเรื่องการส่งไฟล์ไปมาผ่านแพลตฟอร์มอื่น ทุกทีมที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถใช้ข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกันได้ผ่าน Platform t-reg

Integration

กังวลกับระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหลากหลายในองค์กรของคุณ? t-reg สามารถรองรับทุกการเชื่อมต่อกับทุกระบบขององค์กรคุณผ่าน API (Application Programming Interface)

Access Control

t-reg คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ในการเข้าถึงด้วย ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน (Authorization) และการบันทึกการใช้งานของบุคคล (Accounting)
t-reg Security Model

Platform Security Model

การรักษาความลับ
(Confidentiality)

ความถูกต้องของข้อมูล
(Integrity)

ความพร้อมใช้งาน
(Availability)

Contact Us

ติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม

Phone

คุณไข่มุก
099-002-6190

Our Address

2521/7 Biztown, LatPhrao,
Wang Thonglang, Bangkok 10310
Google Map

บริการอื่นๆ ด้าน PDPA

Blog&Article

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ PDPA

pdpa โรงแรม

เผยทุกข้อที่ควรรู้ ในการจัดทำ PDPA สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรม

PDPA โรงแรม กลายเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ที่บริษัททัวร์ ผู้ให้บริการท่องเที่ยว และนักเดินทางที่ใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัว เริ่มเพ่งความสนใจและพยายามทำความเข้าใจ ภายหลังที่ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ...

Read More
pdpa awareness

PDPA Security Awareness Training กุญแจสำคัญเพื่อสร้างการตระหนักรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรให้ยั่งยืน

จริงหรือไม่? กับคำกล่าวที่ว่า องค์กรใดสามารถสร้าง PDPA Security Awareness ได้จะช่วยให้โครงการ PDPA ภายในองค์กรยั่งยืน? คำตอบเดียวของคำถามนี้คือ...

Read More
เสวนา pdpa

t-reg สรุปให้ Highlight งานเสวนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC (Office of...

Read More

ครบจบเรื่อง PDPA ตั้งแต่ต้นจนจบ
สอบถามข้อมูลการให้บริการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line QR Code

Add LINE Friends via QR Code

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon in
the top right, select “QR code,” and then scan this QR code.