]

t-reg PDPA Platform

Enhance
PDPA compliance

For All Business HealthCare Finance E Commerce Hotel

t-reg แพลตฟอร์ม ตัวช่วยบริหารจัดการโครงการ PDPA ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูล พร้อมสำเร็จโครงการ PDPA อย่างง่ายดายจากการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายแบบครบวงจร

Learn why more than 50 companies trust us

Learn why
more than 50 companies trust us

PDPA Success Story : ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด

เรื่องราวความสำเร็จในการทำโครงการ PDPA จาก ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (Srichand)  แนวคิดการเตรียมความพร้อมในการทำ Digital Transformation ควบคู่กับการทำโครงการ PDPA และเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร ให้สำเร็จและยั่งยืนด้วย t-reg Platform

ร่วมบอกเล่าเรื่องราวโดย :

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

CEO บริษัท Srichand United Dispensary

PIMCHANOK SONGSUPARP

PIMCHANOK SONGSUPARP

Legal Team บริษัท Srichand United Dispensary

PDPA Success Story : Thai President Food (มาม่า)

เรื่องราวของ Thai President Food (มาม่า) บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่คู่กับทุกบ้าน กับการก้าวข้ามความท้าทายในการทำโครงการ PDPA ในมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน  ผ่านการใช้ t-reg platform พร้อม Know-how ในการขับเคลื่อนการตระหนักรู้ให้กับพนักงานมากกว่าพันคน

ร่วมบอกเล่าเรื่องราวโดย :

คุณเจษฎา ควรดำรงธรรม

คุณเจษฎา ควรดำรงธรรม

Legal Division บริษัท Thai President Foods Company Limited

PDPA Success Story : Principle Healthcare

เรื่องราวความสำเร็จของการทำโครงการ PDPA ของ Principle Healthcare และโรงพยาบาลในเครือ 16 แห่ง จากการใช้ t-reg Platform พิชิตเป้าหมายในการยกระดับระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธภาพ และครบถ้วนตามกฎหมาย PDPA

ร่วมบอกเล่าเรื่องราวโดย :

คุณแพร โฮ่วรังกูล

คุณแพร โฮ่วรังกูล

Assistant to Chief Finance and Administrative Officer บริษัท Principle Healthcare Company

PDPA Success Story : S.Khonkaen

เข้าใจการริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ของ ส.ขอนแก่น ผ่านภาพความสำเร็จและความประทับใจจากการใช้บริการ t-reg ที่ทำให้องค์กรเข้าใจกระบวนการของ PDPA อย่างครบถ้วน ลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร สร้างการตระหนักรู้ให้กับคนในองค์กรได้อย่างยั่งยืน และสำเร็จโครงการ PDPA ได้ตามความคาดหวัง

ร่วมบอกเล่าเรื่องราวโดย :

คุณวรพจน์ กิจสินธพชัย

คุณวรพจน์ กิจสินธพชัย

IT Director และ DPO บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Real voices from Our Customers

เราเป็นระบบบริหารจัดการโครงการ PDPA (PDPA แพลตฟอร์ม) ที่ถูกออกแบบ บนสถาปัตยกรรมความปลอดภัย (security model) และเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลของ AWS

สำเร็จโครงการ PDPA ไปกับ t-reg

สำเร็จโครงการ PDPA
ไปกับ t-reg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของ t-reg เพื่อดูว่า t-reg สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Why enterprises choose t-reg?

Proven Achievement

มากกว่า 50 องค์กรขนาดใหญ่สำเร็จโครงการ PDPA ด้วยความเชี่ยวชาญและ Solution ของ t-reg

Empathy Mind

ดูแลด้วยความเข้าใจ เข้าถึงทุก Business Context เพื่อความครบถ้วนและยั่งยืนในระยะยาว

Work with Methodologies 3.0

ขับเคลื่อนโครงการ PDPA พร้อมกันทั้งระบบ ด้วย Methodologies 3.0 เพื่อให้การ Implement โครงการ สะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน 

Work with PDPA Professionals

ทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในระหว่างกระบวนการและหลังจบกระบวนการ พร้อมอัพเดตกฎหมายฉบับรอง และฟีเจอร์ใหม่ให้ทันที

t-reg มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมโครงการ PDPA ในทุกโจทย์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นและยั่งยืน
สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆของ t-reg ได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

t-reg มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมโครงการ PDPA ในทุกโจทย์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นและยั่งยืน สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆของ t-reg ได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

t-reg features​

t-reg มาพร้อมหลากหลาย Features ที่จะมาช่วยให้องค์กรของคุณ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ t-reg ยังอยู่ในรูปแบบ on Cloud สะดวกต่อการเรียกดูข้อมูล
และการประสานงานระหว่างทีมในโครงการ PDPA

Smart Consent
Management

ระบบบริหารการจัดการคำยินยอม ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อติดตามคำยินยอมที่เข้ามา

Cookie Consent
Module

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถออกแบบให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ตามต้องการ และอื่นๆ

Data Subject Request
Management

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถออกแบบให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ตามต้องการ และอื่นๆ

Record of Processing
Management

ระบบรองรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ROP โดยสามารถระบุข้อมูลตามกฎหมาย เช่น ระยะเวลาจัดเก็บ, วัตถุประสงค์ เป็นต้น

PDPA Document
Management

จัดการเอกสารตามกฎหมายกำหนด ทั้งในรูปแบบ Document และ Script บนหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถสร้างและอัพโหลดเอกสารได้

Gap Analysis
Module

วิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติโครงการ PDPA โดยระบบจะแสดงภาพรวมและให้คำแนะนำเพื่ออุดช่องว่าง และยังมีรายงานสรุปภาพรวมการทำ PDPA

Work With Methodology 3.0

Work With
Methodology 3.0

ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ในองค์กรด้วย กระบวนการและเทคโนโลยีจาก t-reg ครบถ้วนด้วยขั้นตอน Educate Aggregate Execute

Training & Review (Educate)

 • ทีมที่ปรึกษาเข้าไปสัมภาษณ์กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และ มาตรการในรักษาข้อมูล

Implement t-reg (Aggregate)

 • ทีมที่ปรึกษานำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมาใส่ ROP module ที่จะแสดงภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
 • ทีมที่ปรึกษาร่างเอกสารตามกฎหมาย PDPA ใน Document module
 • ติด Cookie consent module บนหน้าเว็บไซต์
 • วางระบบ consent management และ consent form
 • วางระบบ data subject right management (DSAR) และ data subject right form

Summary (Execute)

 • สรุปภาพรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาตามโทษทางกฎหมาย

Support

 • ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและอัพเดตกฎหมายลูกอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้คำปรึกษาและร่างจดหมายเพื่อส่งให้ทาง ส.ค.ส. เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล

And Supports from

วันพิชิต ชินตระกูลชัย

CTO / t-reg Founder

วรรณศิริ คำคงศักดิ์​

Chief of Customer Success

สิรภพ แพร่กิจยนต์กาล

Legal Consult

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Platform การใช้งาน และบริการของ t-reg
รวมคำตอบจากข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อใช้บริการ t-reg แล้วองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ PDPA อย่างไรบ้าง

 • จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ drive ทีมให้ดำเนินโครงการ PDPA ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • ให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดทำ ROP ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 • Revise นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำ PDPA ที่ทางทีมปรึกษาร่างขึ้นมา ได้แก่ DPO letter, privacy policy, privacy notice (external and internal), processing agreement and Data subject right เป็นต้น
 • ศึกษาและเรียนรู้การใช้งานระบบ t-reg ไม่ว่าจะเป็น การกรอก ROP (asset & activities), การนำPolicy documentไปประยุกต์ใช้, การนำcookie consentไปประยุกต์ใช้, การนำconsent managementไปประยุกต์ใช้, การนำdata subject right ไปประยุกต์ใช้ and การทำ self assessment & export report
 • สร้างความตระหนักรู้ให้คณะทำงานและพนักงานในองค์กรรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ พรบ ฉบับนี้

ข้อมูลที่อยู่บน t-reg มีความปลอดภัยแค่ไหน

 • ระบบฐานข้อมูลของเรา ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเราใช้ฐานข้อมูลของ AWS และการสำรองข้อมูล (back up) เสมอ

การใช้งาน t-reg ต้องติดตั้งโปรแกรมยุ่งยากหรือไม่ อย่างไร

 • t-reg เป็น PDPA แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถทำงานบนเว็บไซต์ได้ 100% โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

t-reg สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรได้อย่างไร (API)

 • t-reg รองรับการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมผ่านช่องทาง API Key ด้วยการใช้ API ในการรับและส่งข้อมูลคำยินยอมเข้ามาเก็บไว้ในระบบ t-reg หรือส่งออกไปยัง Database เพื่อเก็บข้อมูลภายนอกได้เช่นเดียวกัน

t-reg แพลตฟอร์มให้บริการเป็นภาษาอะไรบ้าง

 • เราให้บริการ ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

t-reg แพลตฟอร์มถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของข้อมูลแบบไหน?

t-reg เก็บข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง Cybersecurity สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Security Model

t-reg ในสื่อต่างๆ

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2521/7 Biztown, LatPhrao, Wang Thonglang, Bangkok 10310

Contact Us