]

t-reg PDPA Platform

Privacy Policy Generator

ถอดรหัสไอเดียการสร้าง Privacy Policy Generator by t-reg

เนื้อหาในบทความ

เปิดเผยเบื้องหลังทุกขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน Privacy Policy Generator by t-reg เครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถร่างเอกสาร Privacy Policy ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

จุดเริ่มต้นของไอเดียการสร้างเครื่องมือ Privacy Policy Generator

t-reg เห็นถึงปัญหาของลูกค้าในเรื่องของการจัดทำนโยบายที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดเก็บ รวบรวมการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรทั้งหมด ความยุ่งยากเหล่านั้นทำให้การทำงานในเรื่อง PDPA ของลูกค้าเกิดความยุ่งยากและสร้างภาระงานที่มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธการเข้ามาของ AI หรือ เทคโนโลยีได้  ทำให้ทางทีมเล็งเห็นถึงจุดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการทำงานเรื่อง PDPA มากขึ้น

เพื่อลดภาระงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานเหล่านั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Privacy Policy Generator by t-reg เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถร่างเอกสาร Privacy Policy ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น สามารถปรับแต่งให้เข้ากับนโยบายขององค์กร ช่วยให้นโยบายถูกต้องแม่นยำตามที่กฎหมายกำหนด

เปลี่ยน Pain Point เป็น Gain Point

สิ่งที่เราต้องการให้เครื่องมือนี้ Impact หลัก ๆ เลยก็คือเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการทำงานในเรื่องของ PDPA โดยปกติแล้วการทำตัวนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ PDPA นั้นจะต้องมีการทำเอกสารค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) หรือการทำ Data Processing Agreement (DPA) เองก็ตาม ซึ่งในการสร้างตัวนโยบายเหล่าน้ีในแต่ละครั้งทำลูกค้าต้องมาคอยทบทวน แก้ไขอยู่เรื่อย ๆ รวมถึงทางที่ปรึกษาของเราเองก็ต้องใช้เวลานานในการช่วยให้คำปรึกษาในส่วนนี้

ดังนั้นแล้วถ้าหาก AI สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ ขึ้นมาได้และมีแนวทางการปฎิบัติที่ดีอยู่แล้ว เพียงแค่เราให้ตัวบริบท Business context ของลูกค้ากับ AI มากพอ AI ก็จะสามารถ Generate นโยบายออกมาได้เหมือนกันกับที่ AI ช่วยเขียนบทความให้เรา

กระบวนการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

ด้วยความเป็น Generative AI จึงเป็นปกติที่ AI ตัวนี้จะสามารถหาข้อมูลมาตอบคำถามที่เรียกได้ว่าครอบจักรวาล ดังนั้นความท้าทายของการสร้างเครื่องมือตัวนี้คือ การทำให้ Generative AI  ทำในสิ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงแค่ในเรื่องของ Privacy ได้หรือไม่

ขั้นตอนการทำงานของทีม t-reg

 • ทีม t-reg เริ่มสำรวจเทคโนโลยี เพื่อค้นหาว่าว่าโมเดลตัวไหนที่เหมาะในการนำมาใช้งาน

 • เริ่มทดสอบโมเดลเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กับการศึกษาศาสตร์ที่เรียกว่า Prompt Engineer

 • ทางทีม t-reg ได้มีการเตรียมป้อนคำถามไว้ก่อนในระดับหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่าการทำ Pre-Prompt

 • ติดตั้งบทบาทให้กับตัว Generative AI ให้เสมือนว่า AI เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

 • ทำการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการทำงานของตัว Generative AI

Privacy Policy Generator

Privacy Policy Generator by t-reg

จากการทดสอบและพัฒนามาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทางทีมก็ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเริ่มประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์ม t-reg ของเราที่สามารถดึง Business Context ของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ออกมาได้เลย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบไหน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง ก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมดเพียงแค่เราป้อนข้อมูลเป็น Input เข้าไป เราก็จะได้ตัว Privacy Policy ที่ทาง AI Generate ออกมาได้เหมือนกับทางทีมที่ปรึกษาของเราร่างให้ลูกค้า 

ด้วยความโดดเด่นของการดึงเอา AI เข้ามาใช้ในการช่วยสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี่เอง ทำให้การสร้างนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการใช้งาน Privacy Policy Generator by t-reg ​

 • เข้าสู่เว็บไซต์ Policy Generator  https://policygenerator.t-reg.co/

 • กรอกข้อมูลธุรกิจ กลุ่มลูกค้า กลุ่มธุรกิจ

 • เลือก จุดประสงค์ของการใช้เอกสาร

 • เลือกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวม ใช้และเผยแพร่

 • ตรวจสอบความถูกต้องและเงื่อนไขของ Privacy Policy

 • ดาวน์โหลด Privacy Policy ไฟล์ .PDF ไปปรับแต่งหรือใช้งานต่อได้เลย
Privacy Policy Generator

Lesson Learn จากการสร้าง Privacy Policy Generator

อุปสรรคทางภาษายังคงเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนากันต่อไป ในส่วนของภาษาอังกฤษ Generative AI สามารถทำได้ดีไม่แพ้มนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม AI ก็เปรียบเสมือนกล่องดำที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า หากเราใส่ข้อมูลนี้ลงไป สิ่งที่ออกมาจะเหมือนเดิมทุกครั้งหรือไม่ แต่เราสามารถกำหนดขอบเขตของมันได้ แน่นอนว่าเราได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาแล้วพบว่า มีสิ่งที่เรียกว่าการ Set Temperature ซึ่งเป็นเหมือนการควบคุมระบบก่อนการนำไปใช้งาน โดยเราสามารถกำหนดขอบเขตในการ Generate ของ AI ได้

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการนำไปใช้งานในเชิงของกฎหมาย เราต้องปรับ Temperature ให้ต่ำลง เพื่อกำหนดขอบเขตของ AI โดยการลดความ Creative ของ AI ให้น้อยลง และเน้นไปที่ความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น ซึ่งในจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทางทีม t-reg ได้เรียนรู้และผ่านมาได้เรียบร้อยแล้ว

แนวทางต่อไปในอนาคต

Privacy Policy Generator by t-reg   เป็นเหมือนโพรเจกต์ตั้งต้นเพื่อให้เราค้นคว้าต่อไปในการนำเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัว รวมถึงสำหรับแพลตฟอร์ม t-reg เองก็เพื่อให้การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในกรณีอื่น ๆ ได้ด้วยซึ่งทางทีม t-reg มองว่ามันเป็นกลยุทธ์การชนะ หรือ Quick Win ของเรา

หลังจากนี้ก็จะเริ่มนำ AI เข้ามาใช้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับจุดที่เป็น Pain Point ของลูกค้า เช่น การสำรวจเรื่องการทำ Record Of Processing (RoP) หรือบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในปกติแล้วการทำ RoP เพื่อสำรวจว่าทั้งองค์กรของเรามีกิจกรรมใดบ้างที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้วิธีการเข้าไปสำรวจและสัมภาษณ์ซึ่งค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ถ้าเราสามารถทำให้ AI เรียนรู้ในส่วนนี้ได้ก็จะช่วยลดแรง ลดระยะเวลาในการทำ RoP ได้

ตัวอย่างเช่น องค์กร A กับ องค์กร B ทำธุรกิจเดียวกัน ขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน เป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสององค์กรจะมีตัว RoP เหมือน ๆ กัน เราก็จะมีการนำ AI เข้ามาใช้งานทำเป็นตัว Pre-Process ออกมาให้ลูกค้าของเราได้ยืนยันก่อน ในฟีเชอร์ส่วนนี้ทางทีม t-reg มองว่าเทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาตัว Product ของเราเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเราจะพยายามผลักดันให้ฟีเชอร์นี้ออกมาให้ลูกค้าได้ใช้งานโดยเร็วที่สุด

Privacy Policy Generator

ย้ำเตือนอีกครั้งถึงความสำคัญของการทำ Privacy Policy

ขอเน้นย้ำอีกสักครั้งถึงความสำคัญของการร่างนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร ขอย้ำว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้บังคับให้ทุกองค์กรต้องทำ Privacy Policy ทว่าการมีอยู่ของนโยบายนี้ เป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้ทุกส่วนงานในองค์กรหรือธุรกิจมีแนวทางในการปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของการใช้งาน Privacy Policy Generator by t-reg เราไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกค้า t-reg เท่านั้น เพียงแต่หากท่านใช้ t-reg ของเราอยู่แล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Business Context ต่าง ๆ ขององค์กรท่านจะถูกนำเข้าไปยังตัว Generative AI เลยซึ่งจะสะดวกกว่ามาก

แต่หากท่านที่ไม่ได้ใช้งาน t-reg อยู่แต่อยากลองทดสอบฟังก์ชันนี้ดูสามารถทดลองใช้ Privacy Policy Generator by t-reg  เพื่อสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเองในแบบของท่านได้แล้ววันนี้ที่ Privacy Generator by t-reg

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน หรือสนใจใช้บริการของ t-reg
โทร 089-698-2591
รับชมบริการของเราได้ที่ t-reg.co

FREE EVENT

ร่วมฟังแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่มี Data Subject จำนวนมาก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ด้วยไกด์ไลน์การทำ ROPA ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสำเร็จกระบวนการ PDPA ควบคู่กับ Digital Transformation และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการ PDPA สำเร็จแล้วกว่า 60 องค์กร และได้รับ Certificate จากสถาบันดิจิตัล (DCT) และมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร Personal Data Protection

RELATED POST
digital transformation roadmap
t-reg knowledge

Digital Transformation Roadmap แผนสำคัญที่องค์กรต้องรู้ก่อนทำ Digital Transformation

จากบทความก่อนหน้าที่พูดถึงเทรนด์ PDPA Thailand พร้อมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ และทำความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation ในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
understand PDPA in 5 Min
t-reg knowledge

เข้าใจ PDPA ใน 5 นาที : สรุปทุกอย่างที่องค์กรจำเป็นต้องรู้

PDPA : Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ เราขอสรุปแบบเข้าได้ง่ายๆ ใน 5 นาที

อ่านต่อ »
PDPA ต้องเก็บ Log
t-reg knowledge

PDPA ต้องเก็บ Log Fle ด้วยหรอ?

หลาย ๆ ท่านอาจจะบอกว่าที่ต้องเก็บ Log นั่นมัน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ต่างหาก ไม่ใช่ PDPA ซะหน่อย ?
นั่นก็ถูกครึ่งนึงครับที่ว่ากฎหมายที่กำหนดให้เราเก็บ Log จริง ๆ นั่นคือ

อ่านต่อ »
audit
t-reg knowledge

เริ่ม Audit อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มข้น ครอบคลุมทุกส่วนงาน สำเร็จการ Audit ใน 26 วันกับ t-reg

การทำ Audit ในองค์กรเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทว่าทุกครั้งที่มีการตรวจสอบการดำเนินการในองค์กร มักชี้ให้เห็นถึงจุดบอด จุดอ่อน และความผิดพลาดของกระบวนการบางขั้นตอนในองค์กรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการละเลยการตรวจสอบเป็นเวลานาน

อ่านต่อ »

ส่งต่อบทความดีๆ ได้ที่นี่