]

t-reg PDPA Platform

Gap Analysis Module

         นอกจาก Feature ที่ตอบโจทย์ทุกส่วนในการทำ PDPA แล้ว t-reg ยังมี Feature Gap Analysis ฟีเจอร์สำหรับตรวจสอบความคืบหน้าและความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยทีมงานภายในองค์กรเอง คุณจึงเห็นภาพรวมความคืบหน้าของการจัดทำโครงการ PDPA ผ่านเมนูที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

แบบประเมินความพร้อมในการทำ PDPA​

t-reg มี แบบประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการ ตามโครงการ PDPA เพื่อให้องค์กรของท่านทราบว่าพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มากน้อยเท่าไหร่

อัพเดตเนื้อหาตามประกาศเพิ่มเติมของกฎหมาย​

เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ยังถือว่าเป็นกฎหมายใหม่สำหรับเมืองไทย ทำให้มักมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือออกประกาศเพิ่มเติมของกฎหมายอยู่เสมอ ซึ่ง t-reg ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้คอยตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของ t-reg ได้ดำเนินโครงการ t-reg อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อแนะนำเมื่อองค์กรของท่านพบปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA บางข้ออาจจะเป็นเรื่องยาก หรือสร้างความไม่เข้าใจให้กับองค์กรของท่าน ด้วย t-reg เรามีทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ ดังนั้น หากกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทีมงานของเราจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

รายงานสรุปภาพรวมการทำ PDPA

เมื่อองค์กรของท่านมีการอัพเดตความคืบหน้าในการปฏิบัติตามโครงการ PDPA ระบบ t-reg จะสรุปภาพรวมความพร้อมในการดำเนินการให้ทราบผ่านหน้า Dashboard

บันทึกความคืบหน้าที่ดูรายละเอียดตามหัวข้อได้

การบันทึกความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ PDPA สามารถดูบันทึกแยกเฉพาะหัวข้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หรือแม้ยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการได้ และคุณสามารถย้อนกลับมาอัพเดตผลการดำเนินการย้อนหลัง เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว