]

t-reg PDPA Platform

อิออนธนสินทรัพย์ทำ ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa ของลูกค้ารั่วไหล

เนื้อหาในบทความ

เนื้อหาในบทความนี้

แบงก์ชาติได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับ 2 ผู้ให้บริการทางการเงินฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่ง 1 ผู้ให้บริการนั้นได้ฝ่าฝืนทำ ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa ของลูกค้ารั่วไหลอีกด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีเนื้อหาส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA บ้างนั้นสามารถติดตามได้ในบทความนี้

ความเป็นมาของประกาศครั้งนี้จากแบงก์ชาติ

จากข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ฉบับที่ 12/2565 ได้ออกประกาศมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่องการกล่าวโทษผู้ให้บริการทางการเงิน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ซึ่งมาจากการเรียนร้องของประชาชน และจากการตรวจสอบของ ธปท. พบว่าในช่วงที่ผ่านมา พบว่า

มีผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยจำนวน 2 รายฝ่ายฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน Market Conduct ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ซึ่งถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมี 1 รายในนั้นได้ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ในหมวด 2 ข้อ 9 ที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคซึ่งรายนั้นก็คือบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท “อิออน”

อิออนกระทำผิดใน ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa ของลูกค้าอย่างไร ?

ในประกาศข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 12/2565 แจ้งว่า บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทอิออน”) ไม่ดูแลข้อมูลลูกค้ารวมทั้งไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า อีกทั้งเมื่อลูกค้าแจ้งไม่รับการติดต่อเพื่อเสนอให้บริการอื่น บริษัทอิออนก็ไม่ได้ดำเนินการโดยเร็ว ทำให้ยังมีการติดต่อและรบกวนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน

ซึ่งสรุปได้ใจความว่า

บริษัทอิออนนั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บริษัทอื่น ๆ ติดต่อลูกค้าเพื่อขายประกันภัย โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และเมื่อลูกค้าแจ้งกลับไปว่าไม่สะดวกที่จะให้บริษัทอิออนเสนอบริการอื่น ทางบริษัทก็ไม่รีบดำเนินการ จนทำให้มีการโทรไปรบกวนลูกค้าซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรณีนี้อยู่ในการดำเนินคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่

จากกรณี ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA อย่างไร

จากกรณีที่เกิดขึ้น บริษัทอิออนไม่มีการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลลูกค้า จึงทำให้เกิดการรบกวนลูกค้าคนที่ยินยอม และไม่ยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้ ซึ่งตามกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 27 ซึ่งสรุปได้ว่า

บริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ ต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอข้อมูลมา หากต้องการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต้องมีการบันทึกรายการการใช้ข้อมูลส่วนนี้

และในสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล (เจ้าของข้อมูล) กฎหมายก็ได้ระบุในมาตรา 32 และ 33 เช่นเดียวกัน ไว้ว่า

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์คัดค้านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลของตน รวมถึงมีสิทธิ์ขอถอนความยินยอมในการใช้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถ้าทางผู้ควบคุมข้อมูลต้องทำตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน

ไม่ใช่แค่ประเทศไทย ที่เคยเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa แบบนี้

หลายคนคงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้ เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้หรือไม่  ซึ่งคำตอบก็คือ ใช่ เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแห่งสหภาพยุโรปที่มีกฎหมาย GDPR หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศอิตาลีอย่าง เทเลคอมอิตาเลีย ได้ถูกหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศหรือที่เรียกกันว่า Garante ฟ้องร้องฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ

โดยความผิดครั้งนี้ เกิดจากการร้องเรียนของลูกค้า และคนที่ไม่ใช่ลูกค้าบริษัทเทเลคอมอิตาเลีย พร้อมกับการตรวจสอบของ Garante พบว่าทางเทเลคอมอิตาเลียได้กระทำความผิดด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้าผิดวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บด้วยการให้ outsource โทรไปเสนอโปรโมชันลูกค้าถี่เกินจนก่อให้เกิดความรำคาญ และเมื่อมีลูกค้าขอคัดค้านในการใช้สิทธิ์ในข้อมูล หรือขอให้ลบข้อมูลทางบริษัทกลับนิ่งเฉย จนถูกฟ้องร้องฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าถูกปรับประมาณ 27.8 ล้านเหรียญยูโร  นับว่าเคสนี้เป็นเคสใหญ่ของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้เลยทีเดียว

ถ้ากฎหมาย PDPA บังคับแล้ว จะได้รับโทษอย่างไรบ้าง

ตามบทลงโทษที่เขียนไว้ในกฎหมาย PDPA หรือพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายซึ่งแบ่งออกเป็น

โทษทางแพ่ง

โทษทางแพ่งได้กำหนดไว้ว่าให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด และอาจจะต้องจ่ายบวกเพิ่มอีกเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมได้อีก 2 เท่าของค่าเสียหายจริง

โทษทางอาญา

โทษทางอาญาจะมีทั้งโทษจำคุก และโทษปรับ โดยโทษจำคุกมีโทษสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือมั้งจำทั้งปรับ ส่วนในกรณีที่ผู้กระทำความผิดคือบริษัท (นิติบุคคล) ที่ไม่สามารถติดคุกได้ ซึ่งความผิดส่วนนี้จะตกมาที่ผู้บริหาร, กรรมการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ ที่จะต้องรับโทษแทน

โทษทางปกครอง

โทษปรับ มี ตั้งแต่ 1 ล้านบาทจนถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งโทษทางปกครองนี้จะแยกต่างหากกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้ากฎหมาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บังคับใช้แล้ว องค์กรที่ไม่ได้มีการทำตามกฎ PDPA อาจจะต้องได้รับโทษตามที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และลดความน่าเชื่อในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในอนาคตอีกด้วย

บทสรุปของเคสทำ ข้อมูลส่วนบุคคล pdpa ในครั้งนี้

อ่านถึงจุดนี้ หลายคนคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่า ทำไมทุกองค์กรต้องทำให้ถูกกฎหมาย PDPA ก่อนบังคับใช้จริงเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ เพราะนอกจากจะช่วยให้องค์กรทำถูกกฎหมาย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีการแสดงให้เห็นความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลบริษัทยิ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นหากท่านกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านบรรลุกฎหมาย PDPA ได้อย่างครบจบทั้งกระบวนการ t-reg ก็สามารถตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดี สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ t-reg.co

สามารถคลิกอ่านข้อมูล พ.ร.บ. ฉบับเต็ม: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

สามารถคลิกอ่าน ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 12/2565 ฉบับเต็ม:  เรื่อง การกล่าวโทษผู้ให้บริการทางการเงิน กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

FREE EVENT

ร่วมฟังแนวทางเปลี่ยนความท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาส ด้วยไกด์ไลน์การทำโครงการ PDPA ควบคู่กับ Digital Transformation โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และกฎหมาย PDPA จาก t-reg พบกับผู้เชี่ยวชาญของ t-reg PDPA Platform ที่ให้คำปรึกษาพร้อมเทคโนโลยี ในการพาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยมามากกว่า 50 องค์กร สำเร็จโครงการ PDPA แบบยั่งยืน

ร่วมฟังแนวทางที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับตัวกฎหมาย และแนวทางการตรวจสอบในเชิง Audit ว่าองค์กรของท่านนั้นยังคงรักษามาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีหรือไม่ กฎหมายที่ออกเพิ่มเติมมาส่งผลต่อท่านอย่างไร และกระบวนการ Audit ที่เข้มข้น

RELATED POST
PDPA คืออะไร
t-reg knowledge

PDPA คืออะไร ?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act พ.ร.บ. นี้เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

อ่านต่อ »
Digital Transformation และ กฎหมาย PDPA
t-reg knowledge

Digital Transformation & PDPA เรื่องไม่ใหม่ที่องค์กรไทยต้องใส่ใจ

Digital Transformation (DX) เป็นคำที่หลากหลายองค์กร และธุรกิจทุกภาคส่วนเริ่มได้ยิน และรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร และการทำธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

อ่านต่อ »
dpo
t-reg knowledge

DPO คือใคร?, 6 คำถามยอดฮิตที่พบบ่อยในองค์กร

แท้จริงแล้ว DPO หรือ Data Protection Officer คือใคร มีหน้าที่อะไร คุณสมบัติแบบไหนที่เหมาะกับการทำหน้าที่นี้ องค์กรแบบไหนควรมี DPO แล้วสามารถจ้าง Outsource ได้หรือไม่

อ่านต่อ »

ส่งต่อบทความดีๆ ได้ที่นี่