t-reg PDPA Platform

PDPA Privacy Policy & Notice

Privacy Policy กับ Privacy Notice แตกต่างกันยังไง?

เมื่อองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย คงจะมีข้อสงสัยที่ว่า Privacy Policy กับ Privacy Notice แตกต่างกันอย่างไร แล้วนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แปะบนเว็บไซต์ ยังไม่เพียงอีกหรอ ในบทความนี้เราจะมาคลายความสงสัยกันนะครับว่าคำตอบของคำถามที่กล่าวมาข้างต้นมันเป็นอย่างไร

ความหมายของ Privacy Policy กับ Privacy Notice

Privacy policy และ Privacy Notice คือหนึ่งในข้อบังคับของ ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้มันแตกต่างกันครับ งั้นเรามาเริ่มต้นด้วยความหมายของ 2 อย่างนี้กันก่อน

Privacy Policy คือข้อตกลง หรือคำแถลงการเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลคนภายในองค์กร หรือหน่วยงาน ซึ่งในเนื้อหามันส่งผลโดยตรงกับพนักงานที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเก็บ หรือใช้ก็ตาม ดังนั้นพนักงานต้องเข้าใจ และทำตามนโยบายที่องค์กรกำหนดมาอย่างเคร่งครัด

ส่วน Privacy Notice คือคำประกาศถึงเจ้าของข้อมูลที่กล่าวถึงวิธีการจัดเก็บ ประมวลผล รักษา และทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในบางครั้งก็สามารถเรียกอีกชื่อนึงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

พออ่านมาถึงจุดนี้ก็จะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าความแตกต่างระหว่าง Privacy Policy และ Privacy Notice เป็นอย่างไร ซึ่งสรุปได้ว่าPrivacy Policy จะโฟกัสเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กร ส่วน Privacy Notice จะโฟกัสไปยังเจ้าของข้อมูล (Data Subject) หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรว่าจะทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเอง

ซึ่งจุดประสงค์ หรือเนื้อหาก็จะแตกต่างกัน โดยเนื้อหาของ Privacy Policy มีดังนี้

 • Scope
  • รูปแบบการเก็บข้อมูล (Electroinic, กระดาษ, มีการ Encrypted หรือไม่)
  • ใครที่ส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้บ้าง (พนักงาน, Supplier, Vendors)
 • คำแถลงนโยบาย
  • คำชี้แจงนโยบายการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • โทษของการไม่ปฎิบัติตามนโยบาย
 • ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจำแนกข้อมูลส่วนบุคคล
 • มาตรฐานการป้องกัน
 • วิธีการทำลายข้อมูล
 • ผู้รับผิดชอบในการตอบคำถาม (DPO)
 • มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

Privacy Notice เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

 • เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไร
 • จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล
 • ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ
 • วิธีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อไหร่ที่คุณจะส่งต่อข้อมูลให้กับ Data Processor (ถ้ามี)
 • ใครที่รับผิดชอบในการ
  • ตอบคำถาม
  • แจ้งแก้ไข หรือลบข้อมูล
 • กระบวนการในการประสานงานหากเกิดข้อมูลรั่วไหล
 • มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

หมายเหตุ : Privacy Policy จะต้องมีเนื้อหาที่ละเอียดกว่า Privacy Notice เพราะมีผลกระทบกับผู้ที่ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แนวทางสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้  ถ้าหากองค์กรได้มีการแชร์ข้อมูลให้กับ Data Processor ยังมีความจำเป็นจะต้องจัดทำ Data Processing Agreement หรือ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีส่วนที่อธิบายถึงสิ่งที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

สรุปแล้วนโยบายความเป็นส่วนตัวจะเน้นใช้งานภายในองค์กรโดยบอกพนักงานว่าพวกเขาจะทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบข้อบังคับการใช้งานข้อมูล

ในขณะที่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศสู่บุคคลบุคคลภายนอกโดยบอกลูกค้าหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ว่าองค์กรทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองครับ

Reference : https://www.csoonline.com/article/3063601/privacy-policies-and-privacy-notices-whats-the-difference.html#:~:text=A%20privacy%20policy%20instructs%20employees,retains%20and%20discloses%20personal%20information.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *