]

t-reg PDPA Platform

Digital Transformation และ กฎหมาย PDPA

Digital Transformation & PDPA เรื่องไม่ใหม่ที่องค์กรไทยต้องใส่ใจ

เนื้อหาในบทความ

Digital Transformation (DX) เป็นคำที่หลากหลายองค์กร และธุรกิจทุกภาคส่วนเริ่มได้ยิน และรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร และการทำธุรกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA และข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้างนั้น มาร่วมหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

Digital Transformation คือ?

การที่องค์กรหรือธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยีแบบดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานภายในองค์กร ไปจนถึงการส่งมอบบริการ หรือสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบรับกับกระแสดิจิทัลที่กำลังมาแรงในยุคนี้ และไม่ให้ธุรกิจ หรือองค์กรมีการชะงักเนื่องจากการปรับตัวไม่ทันกระแสพลวัตโลก หรือที่เราเรียกกันว่า “Digital Disruption”

ข้อมูลส่วนบุคคลกับ DX

ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละองค์กรส่วนใหญ่มักพบในรูปแบบการเก็บบนฐานคลาวด์ออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดตามได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ ใครเป็นคนเก็บ-ใช้-ส่งต่อข้อมูลส่วนนั้นบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมา ยังมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยดิจิทัลในการอัพเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัลขององค์กรได้เหมือนกัน

กฎหมาย PDPA กับข้อมูลส่วนบุคคลในยุคสังคมดิจิทัล

อย่างที่หลายท่านทราบกันดีว่าปัจจุบันเรามักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของการนำดิจิทัลมาใช้ด้วยการเก็บบนคลาวด์ออนไลน์ ซึ่งกฎหมาย PDPA หรือพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล และจัดระเบียบองค์กรไทยให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเทียบเท่ากับกฎหมายสากลอย่าง GDPR ของสหภาพยุโรป และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ยังเพิ่มความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือกับภาคธุรกิจในระดับประเทศ และนานาชาติได้อีกด้วย

กฎหมาย PDPA กับ DX

สิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ก็คือการทำ PDPA ทำแค่ครั้งเดียวก็ comply กฎหมาย PDPA แล้ว ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องก็คือองค์กรต้องมีการทำ PDPA หรืออัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล, ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิ์เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยน และดูแลสิทธิ์ให้ถูกต้องอยู่สม่ำเสมอ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในรูปแบบของแพลตฟอร์ม หรือคลาวด์ออนไลน์มาช่วยจัดการในเรื่องนี้ และป้องกันการถูก Digital Disruption เมื่อกฎหมายพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ในยุคดิจิทัล

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย PDPA-และDigital Transformation

เริ่มปรับองค์กรให้รับสังคมดิจิทัล ได้ด้วยการทำ PDPA ผ่านแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

จากที่เคยกล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล, Digital Transformation และ กฎหมาย PDPA นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน หลายองค์กรอาจจะเริ่มต้นปรับรูปแบบการทำงานให้รับกระแสที่ดิจิทัลมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดทำ PDPA ผ่านแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลจากที่เคยทำแบบ Manual ใช้แรง และเวลาจัดทำด้วยตนเอง เปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติด้วยการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อลดภาระ และเวลาในการทำ PDPA

ข้อดีของการเริ่มทำ DX ในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มการทำ PDPA

หลายท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้คงสงสัยกันว่าข้อดีของการทำ PDPA แบบ DX คืออะไร ?  คำตอบก็คือ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ทำ PDPA จะช่วยลดภาระ และเวลาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคค

นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติตามหลักกฎหมายพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยังช่วยให้องค์กรได้รับชื่อเสียง ในเรื่องความปลอดภัยด้านการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ และได้รับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร หรือทำการค้าระหว่างองค์กรได้ในอนาคต และทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูทันสมัยเพราะใช้เทคโนโลยีแบบดิจิทัลเข้ามาช่วย

องค์กรต้องทำ PDPA ต่อเนื่องในยุคสังคมดิจิทัล

ตราบใดที่องค์กรยังมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการทำการตลาดเชิงโปรโมชัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรมีการเคลื่อนไหวในระบบตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการทำ PDPA ด้วย t-reg แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเท่าทันโลกธุรกิจของโลกในการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นลูกค้าที่จะเข้ามาช่วยทำให้องค์กรของเราเติบโตได้ในอนาคต

FREE EVENT

ร่วมฟังแนวทางเปลี่ยนความท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาส ด้วยไกด์ไลน์การทำโครงการ PDPA ควบคู่กับ Digital Transformation โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และกฎหมาย PDPA จาก t-reg พบกับผู้เชี่ยวชาญของ t-reg PDPA Platform ที่ให้คำปรึกษาพร้อมเทคโนโลยี ในการพาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยมามากกว่า 50 องค์กร สำเร็จโครงการ PDPA แบบยั่งยืน

ร่วมฟังแนวทางที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับตัวกฎหมาย และแนวทางการตรวจสอบในเชิง Audit ว่าองค์กรของท่านนั้นยังคงรักษามาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีหรือไม่ กฎหมายที่ออกเพิ่มเติมมาส่งผลต่อท่านอย่างไร และกระบวนการ Audit ที่เข้มข้น

RELATED POST
ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกเสือ
t-reg news

ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกเสือยังโดนขโมย

จงเตรียมพร้อม ไม่ได้ใช้เพื่อปฏิญาณในฐานะลูกเสือแค่นั้น แต่ CyberSecurity ก็ใช้ด้วย เพราะล่าสุด ข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหลเกิดกับเหล่า Scout แล้ว

อ่านต่อ »
Consent คือ
Case Study

Lesson Learn จาก Google Consent สำคัญแค่ไหน? ทำไมบริษัทใหญ่ๆ มักตกหลุมพราง Consent

Consent คือ พื้นฐานของกฎหมาย GDPR กฎหมาย PDPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับขั้นตอนอื่น

อ่านต่อ »

ส่งต่อบทความดีๆ ได้ที่นี่