]

t-reg PDPA Platform

5 ข้อดีของ PDPA

5 ข้อดีของ PDPA ที่ทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมควรทำ

เนื้อหาในบทความ

เพราะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นกฎหมายให้ภาครัฐหรือเอกชนทำตามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย

แต่สาเหตุที่เราควรทำคืออะไร ลองมาดู 5 ข้อดีของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก่อนว่าถ้าทำจะเกิดอะไรดี ๆ ขึ้นบ้าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act ถูกระบุในกฎหมายระบุไว้ว่า ห้ามให้หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทั้งเอกชนและภาครัฐ เอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมอื่น หากเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
  • รูปถ่าย
  • หรือสิ่งอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงบุคลคลนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ ตัวกฎหมายยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลที่เป็น Sensitive Personal Data หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลที่จะต้องดูแลให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น

  • เชื้อชาติ
  • ประวัติอาชญากรรม
  • ความเชื่อ
  • ศาสนา
  • และอีกหลายอย่าง

จุดสำคัญคือ กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้แล้ว

นั่นแปลได้ว่าถ้าคุณมีข้อมูลที่ว่านี้ องค์กรของคุณต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วพราะไม่ใช่แค่ข้อมูลของลูกค้าที่ต้องทำ แต่ข้อมูลของพนักงานในองค์กรก็ต้องทำด้วย

PDPA มีแล้วดียังไง?

มาดูในส่วนสำคัญอย่างข้อดีกันบ้าง ดูว่ากฎหมายฉบับนี้ดีอย่างไรกับประชาชนไทยทุกคน และองค์กรทั้งส่วนของภาคเอกชน และภาครัฐ

1. PDPA ลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ : นอกจากกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการยินยอมของประชาชน หรือลูกค้า ในมุมของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กร หากคุณจะนำข้อมูลไปใช้ตาม 

2. คนธรรมดามีสิทธิรับทราบวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจให้ข้อมูล 

3. คนธรรมดาสามารถขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากทางผู้เก็บข้อมูลได้ทุกเมื่อ 

4. คนธรรมดามีสิทธิยกเลิกความยินยอมในการเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ทุกเมื่อ โดยผู้เก็บข้อมูล (Data Controller) จะต้องยอมรับ และระงับการใช้งานข้อมูลที่ว่าตามการความต้องการของเจ้าของข้อมูล 

5. PDPA มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และการทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นนัยยะสำคัญ เพราะกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับ “ความน่าเชื่อถือ” ในมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ถ้าหากไม่มี นั่นทำให้คุณพลาดโอกาส และความเชื่อมั่นจากหลายประเทศ รวมไปถึงประชาคมโลกที่กังวลในเรื่องของ Data Protection 

สรุปแล้วนั้น

ทั้งหมดนี้คือข้อดีของการมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ้า พ.ร.บ. นี้เกิดขึ้นจริงมันจะมีผลกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สำคัญก็คือประชาชนทั่วไปอย่างเรา

สำหรับประชาชนอย่างเรา พ.ร.บ. นี้ทำให้ข้อมูลของเราปลอดภัยมากขึ้น ทุกคนจะใส่ใจข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

สำหรับองค์กรแล้ว พ.ร.บ. นี้ทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะสำหรับประชาชนแบบเรา เราย่อมอยากฝากข้อมูลสำคัญของเรา กับคนที่ยืนยันว่าทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แน่นอน

FREE EVENT

ร่วมฟังแนวทางเปลี่ยนความท้าทาย ให้กลายเป็นโอกาส ด้วยไกด์ไลน์การทำโครงการ PDPA ควบคู่กับ Digital Transformation โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และกฎหมาย PDPA จาก t-reg พบกับผู้เชี่ยวชาญของ t-reg PDPA Platform ที่ให้คำปรึกษาพร้อมเทคโนโลยี ในการพาองค์กรชั้นนำของประเทศไทยมามากกว่า 50 องค์กร สำเร็จโครงการ PDPA แบบยั่งยืน

ร่วมฟังแนวทางที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับตัวกฎหมาย และแนวทางการตรวจสอบในเชิง Audit ว่าองค์กรของท่านนั้นยังคงรักษามาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีหรือไม่ กฎหมายที่ออกเพิ่มเติมมาส่งผลต่อท่านอย่างไร และกระบวนการ Audit ที่เข้มข้น

RELATED POST
ข้อมูลส่วนบุคคล ลูกเสือ
t-reg news

ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกเสือยังโดนขโมย

จงเตรียมพร้อม ไม่ได้ใช้เพื่อปฏิญาณในฐานะลูกเสือแค่นั้น แต่ CyberSecurity ก็ใช้ด้วย เพราะล่าสุด ข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหลเกิดกับเหล่า Scout แล้ว

อ่านต่อ »
Consent คือ
Case Study

Lesson Learn จาก Google Consent สำคัญแค่ไหน? ทำไมบริษัทใหญ่ๆ มักตกหลุมพราง Consent

Consent คือ พื้นฐานของกฎหมาย GDPR กฎหมาย PDPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับขั้นตอนอื่น

อ่านต่อ »

ส่งต่อบทความดีๆ ได้ที่นี่