t-reg PDPA Platform

Check ก่อนว่าคุณต้อง Comply PDPA รึเปล่า

ใครต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นะ?

ไม่นานมานี้มีกระแสของ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” แต่ยังมีหลายๆ คนอาจมองว่าไกลตัวอยู่

แน่ใจรึเปล่าว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้เกี่ยวกับคุณ? 

สำหรับใครที่ชอบดูเรามีวิดีโอให้คุณได้ดูด้วยที่ด้านล่างนี้ 

ถ้าสรุปแบบรวบรัดเราบอกได้ว่า ยังไงก็ตามแม้คุณจะไม่รู้จักกฎหมายนี้ แต่ก็ต้องทำอยู่ดี! เพราะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องใช้กับทุกบริษัทหรือองค์กรที่มีข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลพนักงานอยู่ 

แต่คำถามคือ “คุณใช่อีกหนึ่งคนที่ต้องทำรึเปล่า ?”

เพราะฉะนั้นมา Check กันก่อนว่าใครบ้างที่ต้อง Comply PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

1) ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชนต้องทำ ... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล!

เพราะคุณต้องถือข้อมูลส่วนบุคคลของคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งดูจากชื่อ พ.ร.บ. แล้ว คุณก็น่าจะเริ่มเข้าใจได้ว่า เขาต้องการให้คุณ “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” คุณคือผู้ที่ถือข้อมูลเหล่านี้ไว้ก็ควรให้

ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งเอกชนและรัฐบาล

2) ถ้าคุณเป็นกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำ!

เพราะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลด้วย นั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้

3) ถ้าคุณเป็นกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรจากต่างชาติที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคนไทยยิ่งต้องทำ!

นี่คือสิ่งที่จะทำให้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทัดเทียมกับ GDPR คงมีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวหลายรายเจอกับปัญหานี้อยู่ที่ต้องเก็บข้อมูลชาวยุโรปที่มาให้ข้อมูลส่วนบุคคลในไทย

เช่นเดียวกัน ถ้าชาวไทยต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มคนภายนอกประเทศ พวกเขาก็จำเป็นจะต้องดำเนินการด้าน PDPA กับคุณเช่นกัน

ถ้าอยากเข้าใจ PDPA ให้ลึกขึ้น สามารถตามต่อได้ที่ https://t-reg.co/blog/pdpa/what-is-pdpa/

Reference : https://secureprivacy.ai/what-is-thailand-pdpa-and-how-to-become-compliant/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *