]

ให้ธุรกิจสำเร็จ PDPA กับ t-reg

ระบบ(แพลตฟอร์ม) บริหารจัดการโครงการ PDPA
พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแบบครบวงจร

ระบบ(แพลตฟอร์ม) บริหารจัดการโครงการ PDPA พร้อมให้คำปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแบบครบวงจร
ระบบ(แพลตฟอร์ม) บริหารจัดการโครงการ
PDPA พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายแบบครบวงจร

t-reg whitepaper

ข้อมูลการให้บริการและ Feature ทั้งหมด

เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน

Play Video

เราเป็น ระบบบริหารจัดการโครงการ PDPA (PDPA แพลตฟอร์ม) ที่ถูกออกแบบบน สถาปัตยกรรมความปลอดภัย (security model) และ เก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลของ AWS

Play Video

ประสบการณ์จากลูกค้า​

บทสัมภาษณ์ที่เล่าถึงประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ PDPA ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด บริษัทด้าน Health&Beuty และเครื่องสำอาง โดยใช้บริการ t-reg จากบริษัท Ragnar Corporation

RAWIT HANUTSAHA

RAWIT HANUTSAHA

CEO

PIMCHANOK SONGSUPARP

PIMCHANOK SONGSUPARP

LEGAL TEAM

Play Video

ประสบการณ์จากลูกค้า​

บทสัมภาษณ์ที่เล่าถึงประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ PDPA ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด บริษัทด้าน Health&Beuty และเครื่องสำอาง โดยใช้บริการ t-reg จากบริษัท Ragnar Corporation

RAWIT HANUTSAHA

RAWIT HANUTSAHA

CEO

PIMCHANOK SONGSUPARP

PIMCHANOK SONGSUPARP

LEGAL TEAM

t-reg เหมาะกับธุรกิจรูปแบบไหน

t-reg เหมาะสำหรับธุรกิจขนาด medium – enterprise ที่มีจำนวนพนักงานในองค์กรอย่างน้อย 100 คน และมีการเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก

แพลตฟอร์มเดียวครอบคลุมทุกข้อกฎหมาย พร้อมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Smart Consent management

ระบบบริหารการจัดการคำยินยอมที่ชาญฉลาด

– สามารถออกแบบหนังสือยินยอมจาก Google form
– รองรับการจัดเก็บความยินยอมตามวัตถุประสงค์
– สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้
– รองรับการใช้งานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น iFrame, URL, QR Code
และ API Key

Data Subject Request management (DSAR)

ระบบจัดการคำร้องเพื่อให้ผู้ที่ให้คำยินยอมสามารถ ลบ แก้ไข เพิกถอน ระงับ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

– รองรับช่องทางการรับคำร้องหลายช่องทาง
– ระบบรับคำร้องและมอบหมายงานเพื่อจัดการคำร้อง
– รายงานผลการยื่นคำร้องผ่าน Email และ SMS
– ยืนยันเจ้าของข้อมูลอัตโนมัติ

Record of Processing

Dashboard ที่แสดงภาพรวม Flow ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดเก็บในองค์กร

– ค้นหาและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลในองค์กร
– แสดงกิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย Dashboard ที่เข้าใจง่าย
– เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วย web application
– Import และ Export ข้อมูลในรูปแบบ Report

PDPA Document

จัดการเอกสารตามกฎหมายกำหนด ทั้งในรูปแบบ Document และ Script บนหน้าเว็บไซต์

– ใช้งานง่าย สร้างเอกสารได้ด้วยตนเอง
– มีเทมเพลตเอกสารตั้งต้นที่สร้างมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
– สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อความในเอกสารให้เข้ากับบริบทขององค์กร

Cookie consent

เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณ

– สามารถออกแบบให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ตามต้องการ
– ใช้ง่ายเพียงแค่นำ code ไปติดบนหน้าเว็บไซต์
– เลือกประเภทของ Cookie ที่จะขอคำยินยอมได้ทันที
– เปิดใช้งาน Cookie ง่ายๆผ่าน Javascript

Gap Analysis

วิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติโครงการ PDPA

 -เห็นภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินโครงการ PDPA
-วิเคราะห์สถานะโครงการพร้อมคำแนะนำเพื่ออุดช่องว่าง
-รายงานสรุปภาพรวมการทำ PDPA

Professional consult & Customer Success manager

เรามีทีมที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการที่เชี่ยวชาญ ที่จะนำพาคนประสบความสำเร็จการทำโครงการ PDPA

เรามีทีมที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการที่เชี่ยวชาญ ที่จะนำพาคนประสบความสำเร็จการทำโครงการ PDPA – ให้คำปรึกษาและแนะนำตามรูปแบบองค์กรคุณ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย – ติดต่อประสานงานให้การทำโครงการราบรื่น และใช้เวลาน้อยลงมากกว่า 3 เท่า (45วัน)

เริ่มต้นความสำเร็จ PDPA กับ t-reg ได้อย่างไร

ขั้นตอนบริการของเรา จะประกอบไปด้วย

Play Video

 • ทีมที่ปรึกษาเข้าไปสัมภาษณ์กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ความรู้บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และ มาตรการในรักษาข้อมูล

 • ทีมที่ปรึกษานำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมาใส่ ROP module ที่จะแสดงภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
 • ทีมที่ปรึกษาร่างเอกสารตามกฎหมาย PDPA ใน Document module
 • ติด Cookie consent module บนหน้าเว็บไซต์
 • วางระบบ consent management และ consent form
 • วางระบบ data subject right management (DSAR) และ data subject right form

 • สรุปภาพรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาตามโทษทางกฎหมาย

 • ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและอัพเดตกฎหมายลูกอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้คำปรึกษาและร่างจดหมายเพื่อส่งให้ทาง ส.ค.ส. เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล

ทีมผู้ช่วยดำเนินโครงการ​

วันพิชิต ชินตระกูลชัย

CTO / t-reg Founder

วรรณศิริ คำคงศักดิ์​

Chief of Customer Success

ปริชญ์ วัฒนวิถี

Chief of Legal Consult

คำถามที่พบบ่อย

 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ drive ทีมให้ดำเนินโครงการ PDPA ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 2. ให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดทำ ROP ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 3. Revise นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำ PDPA ที่ทางทีมปรึกษาร่างขึ้นมา ได้แก่ DPO letter, privacy policy, privacy notice (external and internal), processing agreement and Data subject right เป็นต้น
 4. ศึกษาและเรียนรู้การใช้งานระบบ t-reg ไม่ว่าจะเป็น การกรอก ROP (asset & activities), การนำPolicy documentไปประยุกต์ใช้, การนำcookie consentไปประยุกต์ใช้, การนำconsent managementไปประยุกต์ใช้, การนำdata subject right ไปประยุกต์ใช้ and การทำ self assessment & export report
 5. สร้างความตระหนักรู้ให้คณะทำงานและพนักงานในองค์กรรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ พรบ ฉบับนี้

ระบบฐานข้อมูลของเรา ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเราใช้ฐานข้อมูลของ AWS และการสำรองข้อมูล (back up) เสมอ

t-reg เป็น PDPA แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถทำงานบนเว็บไซต์ได้ 100% โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

t-reg รองรับการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมผ่านช่องทาง API Key ด้วยการใช้ API ในการรับและส่งข้อมูลคำยินยอมเข้ามาเก็บไว้ในระบบ t-reg หรือส่งออกไปยัง Database เพื่อเก็บข้อมูลภายนอกได้เช่นเดียวกัน

เราให้บริการ ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

t-reg เก็บข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง Cybersecurity สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Security Model

 
 

 

 

t-reg ในสื่อต่างๆ

iT24Hrs

Mission to the Moon

Techsauce

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2521/7 Biztown, LatPhrao, Wang Thonglang, Bangkok 10310