]

สำเร็จ PDPA อย่างครบวงจรใน
ที่เดียวกับ t-reg​

 • มีทีมที่ปรึกษาที่จะช่วยจับมือทำ PDPA ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมแพลตฟอร์ม
 • จัดการเอกสารตามกฎหมายกำหนดผ่านระบบออนไลน์
 • ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
 • ช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตาม PDPA ภายใน 30 วัน

t-reg whitepaper

ข้อมูลการให้บริการและ Feature ทั้งหมด

บริการของเรา

เราให้บริการแบ่งออกเป็น 2 บริการที่ใช้ร่วมกัน

 • Consultant

  ทีมนักกฎหมายออกแบบโครงการ PDPA และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับองค์กร ตั้งแต่ต้นจนจบ

 • t-reg platform

  เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คำยินยอม ออกเอกสาร กิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล คุ้กกี้เว็บไซต์ APIเชื่อมต่อ และวิเคาะห์จุดสุ่มเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลทุกมิติ ​

ทำไมบริการ PDPA ของเราถึงแตกต่าง?​

Technology

นอกจากทีมนักกฎหมายที่จะดูแลโครการ PDPA อย่างใกล้ชิดแล้ว เราใช้เครื่องมือเทคโนโลยี t-reg platform เข้ามาบริหารจัดการในยุค Digital transformation ที่ทุกองค์กรกำลังปรับตัว

Simplicity

แพลตฟอร์ม t-reg ง่ายต่อการใช้งาน ทุกข้อกำหนดในกฏหมาย PDPA จะครอบคลุมเพียงการใช้งาน t-reg ในที่เดียว

Speed

บริการของเราสามารถดำเนินโครงการ PDPA ครบภายใน 30 วัน แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ยากต่อการจัดการก็ตาม

One stop Service

การดำเนินการ PDPA สามารถทำได้ครบจบในที่เดียว มีบริการอย่างใกล้ชิด พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ตลอดเวลา หมดปัญหากังวลใจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อกฎหมายลูกฉบับใหม่เพิ่มขึ้นมา

t-reg เหมาะกับใคร

สำหรับองค์กรที่ยังไม่แน่ใจว่า t-reg จะเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่t-reg มีทีม Customer success management คอยให้คำปรึกษาคุณ ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ทั้งองค์กรที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการ PDPA และองค์กรที่เริ่มโครงการไปแล้วบางส่วน

ประสบการณ์จากลูกค้า​

Play Video

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

บทสัมภาษณ์ที่เล่าถึงประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ PDPA ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด บริษัทด้าน Health&Beuty และเครื่องสำอาง โดยใช้บริการ t-reg จากบริษัท Ragnar Corporation

RAWIT HANUTSAHA

RAWIT HANUTSAHA

CEO

PIMCHANOK SONGSUPARP

PIMCHANOK SONGSUPARP

LEGAL TEAM

t-reg Features​

Record of Processing

เครื่องมือช่วยบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อองค์กรของคุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยังช่วยระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บพร้อมวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บได้

Document Policies

เครื่องมือสำหรับการออกเอกสารตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ให้คุณสามารถออกเอกสารทั้งในรูปแบบ Document และ Script สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ในเครือขององค์กรคุณ

Consent Management

เครื่องมือในการบันทึกคำยินยอมของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดู ในกรณีที่ลูกค้าของคุณยื่นคำร้องขอถอดถอนสิทธิ ก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าของคุณให้สิทธิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจกรรมใด

Data Subject Request

เครื่องมือในการสร้างฟอร์มดิจิทัลในการถอดถอนสิทธิการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยให้คุณประสานงานได้ง่ายกว่าด้วยระบบมอบหมายงานผ่านอีเมลไปยังผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลรับเรื่องก่อนดำเนินการ

Cookies Consent

ระบบในการทำ Cookies Consent ที่องค์กรของคุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของ Cookies Consent และสามารถสร้าง Script เพื่อนำไปใช้บน Official Website ได้เอง

Gap Analysis

เครื่องมือ Self Checklist เพื่อช่วยเช็คความพร้อมในการทำ PDPA และแสดงผลลัพธ์ว่าการทำ PDPA ขององค์กรสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

เราปฏิบัติตาม PDPA ใน 30 วันได้อย่างไร​

ขั้นตอนบริการของเรา จะประกอบไปด้วย

01

Educate

ทีมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจะเข้าไปสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในองค์กรในกฎหมาย PDPA พร้อมประเมินบุคลากรในองค์กรที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อทำการสร้างทีมงานดำเนินโครงการ PDPA ในองค์กร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer – DPO) และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน

02

Explore

เมื่อในองค์กรมีความรู้และเข้าใจกฎหมายฉบับนี้แล้ว ทางทีมกฎหมายจะทำการสำรวจและรวบรวมกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรอย่างรอบด้าน ทำการประสานงานกับฝ่ายที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทีมงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำการประเมินและพิจารณาทุกๆ การใช้งาน การเก็บ การรวบรวมข้อมูลในองค์กรที่เข้าข่ายว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

03

Execution

เมื่อทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรแล้ว ทางทีมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจะร่วมกับทีมนักพัฒนาของ t-reg platform จะดำเนินการร่าง Privacy Notice, Privacy Policy, Data Processing Agreement และจัดเตรียมระบบเพื่อการจัดเก็บคำยินยอม (Consent), Data Processing Agreement , ROP , Data Subject Rights

04

Improvement

ข้อมูลวิเคราะห์จาก t-reg platform พร้อมด้วยทีมปรึกษาทางด้านกฎหมายจะประเมินจุดสุ่มเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรต่อกฎหมาย PDPA พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการดำเนินโครงการ PDPA ให้สมบูรณ์และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน มีการอัปเดตจากทีมงานตลอดเวลาเมื่อมีกฎหมายลูกฉบับใหม่ ทั้งยังให้คำปรึกษาและให้บริการอย่างใกล้ชิด

ทีมผู้ช่วยดำเนินโครงการ​

วันพิชิต ชินตระกูลชัย

CTO / t-reg Founder

วรรณศิริ คำคงศักดิ์​

Chief of Customer Success

ปริชญ์ วัฒนวิถี

Chief of Legal Consult

คำถามที่พบบ่อย

 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อ drive ทีมให้ดำเนินโครงการ PDPA ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 2. ให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดทำ ROP ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
 3. Revise นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำ PDPA ที่ทางทีมปรึกษาร่างขึ้นมา ได้แก่ DPO letter, privacy policy, privacy notice (external and internal), processing agreement and Data subject right เป็นต้น
 4. ศึกษาและเรียนรู้การใช้งานระบบ t-reg ไม่ว่าจะเป็น การกรอก ROP (asset & activities), การนำPolicy documentไปประยุกต์ใช้, การนำcookie consentไปประยุกต์ใช้, การนำconsent managementไปประยุกต์ใช้, การนำdata subject right ไปประยุกต์ใช้ and การทำ self assessment & export report
 5. สร้างความตระหนักรู้ให้คณะทำงานและพนักงานในองค์กรรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ พรบ ฉบับนี้

ระบบฐานข้อมูลของเรา ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยเราใช้ฐานข้อมูลของ AWS และการสำรองข้อมูล (back up) เสมอ

t-reg เป็น PDPA แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถทำงานบนเว็บไซต์ได้ 100% โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

t-reg รองรับการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมผ่านช่องทาง API Key ด้วยการใช้ API ในการรับและส่งข้อมูลคำยินยอมเข้ามาเก็บไว้ในระบบ t-reg หรือส่งออกไปยัง Database เพื่อเก็บข้อมูลภายนอกได้เช่นเดียวกัน

เราให้บริการ ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

t-reg เก็บข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง Cybersecurity สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Security Model

t-reg ในสื่อต่างๆ

iT24Hrs

Mission to the Moon

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2521/7 Biztown, LatPhrao, Wang Thonglang, Bangkok 10310