]

t-reg PDPA Platform

Customer Story

PDPA Success Story: S.Khonkaen

PDPA Success Story. S.Khonkaen S.Khonkaen เนื้อหา ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA ส.ขอนแก่น หรือ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร และต้องเผชิญกับความกดดันจากการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA ในช่วงก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายและข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในระบบ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับดูแลโครงการ PDPA ให้ราบรื่น ทำให้ คุณวรพจน์ กิจสินธพชัย ผู้รับผิดชอบด้าน IT ได้เข้ามาดูแลโครงการ PDPA และทำหน้าที่เป็น DPO ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม กระบวนการ และขับเคลื่อนโครงการ PDPA ในบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในระยะแรกของการศึกษากฎหมาย ทีมผู้ดูแลโครงการ PDPA ของบริษัท ส. ขอนแก่น ต่างก็มีความกังวล เรื่องการตอบโจทย์ให้ทันตามกำหนด หรือสำเร็จโครงการ PDPA ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ …

PDPA Success Story: S.Khonkaen Read More »

PDPA Key Success Principle

PDPA Success Story PRINCIPLE HEALTHCARE เนื้อหา ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว กว่า 12 แห่งใน 10 จังหวัด ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ริเริ่มโครงการ PDPA ภายในองค์กรด้วยตนเองโดยมี คุณแพร โฮ่วรังกูล Assistant to Chief Finance and Administrative Officer เป็นหนึ่งในทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ภายในองค์กร  ในระยะแรกกฎหมายยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จึงเริ่มดำเนินการในกิจกรรมบางส่วนเท่าที่ทำได้ จนถึงช่วงสำคัญที่มีการยืนยันจาก คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ากฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 …

PDPA Key Success Principle Read More »

PDPA Key Success Srichand

PDPA Success Story SRICHAND เนื้อหา เป้าหมายในการทำโครงการ PDPA ในช่วงนี้ทางศรีจันทร์เริ่มโฟกัสกับ E-commerce อย่างจริงจัง ทั้งแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์ของทาง Partner ทำให้ทางบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงระบบภายในบริษัทให้เป็น Digital Transformation ซึ่งตรงกับช่วงที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลในไม่ช้าก็เร็ว อย่างที่ทางยุโรปมีกฎหมาย GDPR ตรงจุดนี้ คุณรวิศ CEO จากศรีจันทร์สหโอสถ มองเห็นว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า และการทำ Digital Transformation ก็มีความสำคัญ ทั้งสองสิ่งนี้เลยควรทำควบคู่กันไป สำหรับทางศรีจันทร์ที่มีข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตาม การทำ Digital Transformation ก็เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการระบบ ให้สะดวกและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน การทำ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการ PDPA จึงเป็นเป้าหมายของทางศรีจันทร์ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องการให้ทุกคนมี Mindset ที่ตระหนักได้ถึงอันตรายหากใช้ข้อมูลในทางที่ผิด …

PDPA Key Success Srichand Read More »

PDPA Key Success Thai President Food (มาม่า)

PDPA Success Story. THAI PRESIDENT FOODs (มาม่า) THAI PRESIDENT FOODs (มาม่า) เนื้อหา ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA ในระยะแรกที่มีกระแสการบังคับใช้กฎหมาย PDPA หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายใหม่ ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  แม้จะมีแนวทางตามประกาศ TDPG ซึ่งอิงตามหลักการของกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป ทว่ายังมีประกาศเพิ่มเติมของกฎหมาย PDPA ที่ยังไม่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ Thai President Food หรือ มาม่า เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เผชิญกับความท้าทายจากกระแสการบังคับใช้กฎหมาย PDPA และยังคงมีความกังวล ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย การปฏิบัติตามให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะ ประกอบกับการขับเคลื่อนโครงการ PDPA ในองค์กร ตรงกับช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินโครงการ PDPA ในองค์กรล่าช้า แม้โรคระบาดจะช่วยยืดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปได้ ทว่าข้อกังวลในเรื่องอื่นๆ ยังคงเป็นอุปสรรค์ต่อการเริ่มโครงการ PDPA ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินโครงการ PDPA Thai President …

PDPA Key Success Thai President Food (มาม่า) Read More »