]

t-reg PDPA Platform

Katthareeya Malasree

Content Writer Ragnar Corporation

pdpa ธนาคาร

8 เรื่องที่ต้องระวังและพลาดไม่ได้ เมื่อต้องทำ PDPA กลุ่มธุรกิจธนาคาร

PDPA ธนาคาร สำคัญแค่ไหน? เมื่อการเงิน การธนาคาร เข้าสู่ New Era นับตั้งแต่ช่วงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โลกการเงินเริ่มขยับจากการทำธุรกรรมในธนาคารหรือจุดบริการ มาเป็นการทำธุรกรรมดิจิตอล ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการ ฝาก โอน ถอน กู้เงิน หรือแม้แต่การทำบัตรเครดิต ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มออนไลน์ แล้วรอรับบัตรที่บ้านได้แล้ว ทว่าความท้าทายที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเหล่านี้ คือ การที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว อาทิ ข้อมูลแบบจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลแบบจำลองใบหน้า (Face ID) ไหลเวียนเข้ามาในระบบมากขึ้น ธนาคาร สถาบันการเงิน ต้องดูแลและจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ ให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากความท้าทาย ยังมีภัยที่มาพร้อมกับธุรกรรมดิจิตอล ภัยที่ว่าคือ Cyber Attack  ที่แฝงตัวมาในรูปของอีเมลแจ้งยอดชำระหนี้จากธนาคาร SMS แอบอ้างเป็นสถาบันการเงิน หรือมิจฉาชีพในคราบ Call Center อาชญากรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ต้องแบกรับทั้งภัยและความท้าทาย ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องความเป็นส่วนตัว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมาย PDPA ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจว่า การเงินการธนาคาร ข้อมูลส่วนบุคคล …

8 เรื่องที่ต้องระวังและพลาดไม่ได้ เมื่อต้องทำ PDPA กลุ่มธุรกิจธนาคาร Read More »

digital transformation roadmap

Digital Transformation Roadmap แผนสำคัญที่องค์กรต้องรู้ก่อนทำ Digital Transformation

จากบทความก่อนหน้าที่พูดถึงเทรนด์ PDPA Thailand พร้อมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ และทำความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation ในเบื้องต้น ทำให้เห็นระบบความสัมพันธ์ของกฎหมาย PDPA กับกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ร่วมกันได้ และจากบทความที่แล้ว เราพาผู้อ่านทำความเข้าใจ Digital Transformation (DX) และประโยชน์จากการทำ DX เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทว่า DX ยังมีรายละเอียดมากกว่านั้น นอกจาก การที่องค์กรวางแผนและดำเนินการ DX ได้อย่างถาวรแล้ว การที่องค์กรจะขับเคลื่อนระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ และคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ต้องอาศัยการใช้แนวทางเฉพาะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินการ ในบทความนี้จึงอยากพาผู้อ่านทุกท่าน ไปทำความเข้าใจ รายละเอียดและขั้นตอนสำหรับการทำ Digital Transformation ข้อที่ควรคำนึงถึงสำหรับการวางกลยุทธ์  พร้อมด้วยแนวคิด แนวทางที่ควรทราบเกี่ยวกับการริเริ่มทำ Digital Transformation Digital Transformation Review ก่อนไปเข้าใจรายละเอียดของการทำ Digital Transformation ชวนผู้อ่านทุกท่านศึกษาเทรนด์ของ DX ไปพร้อมๆ กัน Digital transformation (DX) คือ …

Digital Transformation Roadmap แผนสำคัญที่องค์กรต้องรู้ก่อนทำ Digital Transformation Read More »

PDPA Success Story: S.Khonkaen

PDPA Success Story. S.Khonkaen S.Khonkaen เนื้อหา ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA ส.ขอนแก่น หรือ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร และต้องเผชิญกับความกดดันจากการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA ในช่วงก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายและข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในระบบ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับดูแลโครงการ PDPA ให้ราบรื่น ทำให้ คุณวรพจน์ กิจสินธพชัย ผู้รับผิดชอบด้าน IT ได้เข้ามาดูแลโครงการ PDPA และทำหน้าที่เป็น DPO ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม กระบวนการ และขับเคลื่อนโครงการ PDPA ในบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในระยะแรกของการศึกษากฎหมาย ทีมผู้ดูแลโครงการ PDPA ของบริษัท ส. ขอนแก่น ต่างก็มีความกังวล เรื่องการตอบโจทย์ให้ทันตามกำหนด หรือสำเร็จโครงการ PDPA ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ …

PDPA Success Story: S.Khonkaen Read More »

pdpa ประกันภัย

10 เรื่องที่บริษัทประกันควรรู้เกี่ยวกับ PDPA X ธุรกิจประกันภัย เข้าใจกฎหมาย ธุรกิจไปได้ไกลกว่า

PDPA ประกันภัย สำคัญอย่างไรในยุคที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า? ธุรกิจประกันภัย เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการดำเนินธุรกรรม  อาทิ การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สนับสนุนการรับพิจารณาประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การให้บริการลูกค้า ฯลฯ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ถูกใช้จนเป็นเรื่องปกติ จนถึงวันหนึ่งที่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) ได้ถูกบังคับใช้และกลายเป็นแนวปฏิบัติในระดับสากล และตามมาด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หรือกฎหมาย PDPA ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ จนกลายเป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับช่วยเสริมความเชื่อมั่น ให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินไทย ในยุคที่ความปรกติ ถูกรบกวนด้วยพันธะทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันภัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ธุรกิจประกันภัยยังสามารถดำเนินธุรกรรมเดิมที่เคยทำได้หรือไม่ และอะไรเป็นสิ่งสำคัญในกฎหมาย PDPA ที่ธุรกิจประกันต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ตอบโจทย์กฎหมาย พบกับคำตอบของคำถาม และ ‌10 เรื่องที่บริษัทประกันควรรู้เกี่ยวกับ PDPA X ธุรกิจประกันภัย ได้ในบทความนี้ ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง อย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นว่า ธุรกิจประกันภัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในหลายๆ ธุรกรรม และนับว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง/ สัมผัสกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ของผู้ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างข้อมูส่วนบุคคลในธุรกิจประกันวินาศภัย อาทิ …

10 เรื่องที่บริษัทประกันควรรู้เกี่ยวกับ PDPA X ธุรกิจประกันภัย เข้าใจกฎหมาย ธุรกิจไปได้ไกลกว่า Read More »

pdpa สรุป

สรุป 2 แนวทางเพิ่มเติม กฎหมาย PDPA จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

t-reg สรุปให้ อัปเดตแนวทางใหม่ ของกฎหมาย PDPA เข้าใจภายใน 5 นาที คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ออกแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ เพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้และปฏิบัติให้ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.แนวทางการดำเนินการในการ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2.แนวทางการดำเนินการในการ แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 t-reg สรุปและคัดสรรเนื้อหาสำคัญ เข้าใจภายใน 5 นาที รายละเอียดของแต่ละแนวทาง มีดังนี้ ประเภทและลักษณะในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ‌กรณีที่มี ‌กฎหมายเฉพาะหรือหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการดำเนินการเป็นการเฉพาะ ‌กรณีที่ไม่มี ‌กฎหมายเฉพาะหรือหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการดำเนินการเป็นการเฉพาะ        2. หลักการในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ ‌- ความเป็นธรรม …

สรุป 2 แนวทางเพิ่มเติม กฎหมาย PDPA จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Read More »

WARNING! ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ถูกองค์กรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เราไม่ยินยอม ทำอะไรได้บ้าง?

กฎหมาย PDPA บังคับใช้อย่างเป็นทางการ พร้อมกับกฎหมายลำดับรองที่ประกาศออกมาแล้ว หากเกิดข้อพิพาท หรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลต้องทำอย่างไร? t-reg สรุปขั้นตอนและสาระสำคัญจาก ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน อ้างอิงจากประกาศฉบับล่าสุดจาก คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพร่วมกัน เราขอยกสถานการณ์ตัวอย่าง การผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA Situation บริษัท กขค จำกัด ประกอบกิจการประกันภัย ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ เพศสภาพ ที่อยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง โดยได้ยื่นขอความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการทำโครงการประกันเท่านั้น ทว่าบริษัท กขค ได้ทำการส่งต่อข้อมูลที่รวบรวมไว้ ให้กับบริษัท abc ซึ่งเป็นบริษัทการตลาด เพื่อใช้ประมวลผลทำแคมเปญการตลาด โดยโทรเสนอขายกรรมธรรม์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท กขค ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ให้กับบุคคลที่สาม โดยไมผ่านการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อมาบริษัท abc ถูกแฮกเกอร์ แฮกฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลถูกส่วนบุคคลรั่วไหลสู่ภายนอก …

WARNING! ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว ถูกองค์กรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เราไม่ยินยอม ทำอะไรได้บ้าง? Read More »

Consent คือ

Lesson Learn จาก Google Consent สำคัญแค่ไหน? ทำไมบริษัทใหญ่ๆ มักตกหลุมพราง Consent

Consent คือ พื้นฐานของกฎหมาย GDPR กฎหมาย PDPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่งดูเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับขั้นตอนอื่น ๆ ตามข้อบังคับของกฎหมาย GDPR ทว่าความง่ายของ Consent ทำให้หลายครั้ง เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่หลายบริษัทมองข้าม และเริ่มกลายเป็นจุดอ่อนของหลายๆ บริษัท ไม่เว้นแม้แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Amazon H&M หรือ Marriott ต่างก็ตกหลุมพรางของ Consent จนทำให้ถูกฟ้องร้อง ถูกสั่งปรับและทำให้สูญเสียรายได้ และสูญเสียความน่าเชื่อถือไปอย่างมหาศาล ในบทความนี้เราจะหยิบยกกรณีของ Google LLC บริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ถูก GDPR สั่งปรับด้วยจำนวนเงินมูลค่ามหาศาล เนื่องจากการละเมิดการขอความยินยอม บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่อง Consent หรือ การยื่นขอความยินยอม ได้กลายมาเป็นสาเหตุของการฟ้องร้องบริษัทใหญ่ระดับโลกได้อย่างไร Consent สำคัญแค่ไหนกับการทำธุรกิจ องค์กรไทยควรจัดการ Consent อย่างไร เรารวบรวมไว้ในบทความนี้แล้ว Step One: Consent คืออะไร ก่อนจะทำความเข้าใจกรณีการฟ้องร้องระหว่าง หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส (CNIL) และ Google LLC  ในบทความนี้ …

Lesson Learn จาก Google Consent สำคัญแค่ไหน? ทำไมบริษัทใหญ่ๆ มักตกหลุมพราง Consent Read More »

pdpa thailand

สรุปเทรนด์ PDPA Thailand 4 เดือนหลังประกาศใช้ พร้อมทำความเข้าใจ PDPA X Digital Transformation

ธุรกิจไทยได้รู้จักกับกฎหมาย PDPA กฎหมายเพิ่มเติม แนวทางย่อย และรู้จักกับเครื่องมือในการทำโครงการ PDPA กันบ้างแล้ว หลายๆ องค์กรสำเร็จโครงการ PDPA ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางองค์กรที่เคยสำเร็จโครงการ ก็ได้เจอกับความท้าทายใหม่ ที่ทำให้ต้องหาเครื่องมือมาช่วยให้โครงการเดินหน้าต่อได้ และยังมีองค์กรอีกไม่น้อย ที่กำลังเริ่มโครงการ PDPA ในบทความนี้ t-reg สรุปเทรนด์ PDPA Thailand พร้อมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ และชวนผู้อ่านทำความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation ก้าวถัดไปของกฎหมาย PDPA PDPA Thailand: 4 เดือนหลัง PDPA บังคับใช้ ธุรกิจและชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? เป็นเวลาเกือบ 4 เดือนที่กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และช่วงต้นของการบังคับใช้ คือองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีความกระตือรือร้นในการศึกษากฎหมาย และมุ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมาย PDPA ประกาศ หลายธุรกิจ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ เริ่มมีการเคลื่อนไหวทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เว็บไซต์ของแบรนด์ให้ความสำคัญกับ …

สรุปเทรนด์ PDPA Thailand 4 เดือนหลังประกาศใช้ พร้อมทำความเข้าใจ PDPA X Digital Transformation Read More »

การตลาด pdpa

Marketing ต้องรับมืออย่างไร เมื่อกฎหมาย PDPA บังคับใช้กับกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมาย PDPA  จะผ่านช่วงเวลามาระยะหนึ่งแล้ว  นับตั้งแต่การบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทว่ายังมีความสับสนปะปนกับความสงสัย ว่าแต่ละแผนกในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องรับมือกับกฎหมายนี้อย่างไร? กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เคยทำมา ยังทำตามเดิมได้หรือไม่? คำถามนี้กลายเป็นโจทย์ที่ทั้งใหม่และใหญ่กับหลายฝ่าย โดยเฉพาะ ฝ่ายการตลาด ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อออกแบบแผนการตลาด  พัฒนาแคมเปญ รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการ ส่งเสริมและขยายโอกาสในการขายให้กับองค์กร เหตุผลที่ฝ่ายการตลาดไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมาย PDPA ได้ เพราะกฎหมาย PDPA เกิดขึ้นเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นวัตถุดิบที่มีค่าต่อการทำการตลาด ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า ฝ่ายการตลาดยังสามารถจัดการวัตถุดิบล้ำค่าของตนได้อยู่หรือไม่ เมื่อมีกฎหมาย PDPA?  บทบาทหรือกิจกรรมของฝ่ายการตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในบทความนี้ t-reg มีคำตอบมาให้ ไปดูกันเลย ปฐมบท การตลาด และ PDPA หากน้ำต้องพึ่งเรือ เสือต้องพึ่งป่า การตลาดก็ต้องพึ่ง Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค หรือเทรนด์ที่ลูกค้าสนใจ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ที่ใช้ Data เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาแคมเปญหรือออกแบบโปรโมชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิตอล แต่ในยุคที่การ Disrupt ของเทคโนโลยีแพร่ไปทุกอุตสาหกรรม เทรนด์ …

Marketing ต้องรับมืออย่างไร เมื่อกฎหมาย PDPA บังคับใช้กับกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Read More »

PDPA Key Success Principle

PDPA Success Story PRINCIPLE HEALTHCARE เนื้อหา ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว กว่า 12 แห่งใน 10 จังหวัด ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ริเริ่มโครงการ PDPA ภายในองค์กรด้วยตนเองโดยมี คุณแพร โฮ่วรังกูล Assistant to Chief Finance and Administrative Officer เป็นหนึ่งในทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ภายในองค์กร  ในระยะแรกกฎหมายยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จึงเริ่มดำเนินการในกิจกรรมบางส่วนเท่าที่ทำได้ จนถึงช่วงสำคัญที่มีการยืนยันจาก คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ากฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 …

PDPA Key Success Principle Read More »