]

t-reg PDPA Platform

Chalisa Vannaratha

Content Creator Ragnar Corporation

pdpa-dpia

ทำความรู้จัก DPIA (Data Protection Impact Assessment) สำคัญต่อองค์กรอย่างไร? ควรริเริ่มและดำเนินการอย่างไรให้สำเร็จ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน จำนวนของข้อมูลในองค์กร ยิ่งมากยิ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อการโฆษณา ดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ขณะเดียวกันยิ่งมีข้อมูลมาก ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล เสี่ยงต่อการจารกรรมข้อมูล ดังนั้นการหยิบยืมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มาเก็บไว้ภายในองค์กร จำเป็นต้องมีวิธีรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งกฎหมายก็พยายามชี้ให้เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล แล้วจึงหาทางป้องกัน แต่ควรวางแผนป้องกันข้อมูลจากความเสี่ยง จากเหตุที่ไม่คาดคิด ก่อนที่เหตุนั้นจะเกิดขึ้นจริง กระบวนการสำคัญที่ช่วยให้องค์กรรู้ถึงจุดเสี่ยง ช่องโหว่ที่อันตรายในกระบวนการต่างๆ ของ PDPA เพื่อนำไปสู่การวางแผนรับมือ หรือแก้ไขช่องโหว่ก่อนจะเกิดเหตุ คือ กระบวนการ DPIA DPIA Introduction: ความหมายและขอบเขตของกระบวนการ DPIA DPIA มีชื่อเต็มคือ Data Protection Impact Assessment หรือ การประเมินผลกระทบ/ ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกระบวนการที่ถูกระบุให้เป็นขั้นตอนที่ต้องทราบ “ผลกระทบ” และ “มาตรการที่เหมาะสมกับผลกระทบและความเสี่ยง” มาตรา 30, 37 (4), 39 วรรคสาม, 40 วรรคสี่, 37 (1), 39 …

ทำความรู้จัก DPIA (Data Protection Impact Assessment) สำคัญต่อองค์กรอย่างไร? ควรริเริ่มและดำเนินการอย่างไรให้สำเร็จ Read More »

Privacy Policy Generator

ถอดรหัสไอเดียการสร้าง Privacy Policy Generator by t-reg

เปิดเผยเบื้องหลังทุกขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน Privacy Policy Generator by t-reg เครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถร่างเอกสาร Privacy Policy ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น จุดเริ่มต้นของไอเดียการสร้างเครื่องมือ Privacy Policy Generator t-reg เห็นถึงปัญหาของลูกค้าในเรื่องของการจัดทำนโยบายที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดเก็บ รวบรวมการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรทั้งหมด ความยุ่งยากเหล่านั้นทำให้การทำงานในเรื่อง PDPA ของลูกค้าเกิดความยุ่งยากและสร้างภาระงานที่มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธการเข้ามาของ AI หรือ เทคโนโลยีได้  ทำให้ทางทีมเล็งเห็นถึงจุดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการทำงานเรื่อง PDPA มากขึ้น เพื่อลดภาระงานที่ยุ่งยากและใช้เวลานานเหล่านั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง Privacy Policy Generator by t-reg เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถร่างเอกสาร Privacy Policy ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น สามารถปรับแต่งให้เข้ากับนโยบายขององค์กร ช่วยให้นโยบายถูกต้องแม่นยำตามที่กฎหมายกำหนด เปลี่ยน Pain Point เป็น Gain Point สิ่งที่เราต้องการให้เครื่องมือนี้ Impact หลัก ๆ เลยก็คือเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการทำงานในเรื่องของ PDPA โดยปกติแล้วการทำตัวนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ PDPA นั้นจะต้องมีการทำเอกสารค่อนข้างเยอะ …

ถอดรหัสไอเดียการสร้าง Privacy Policy Generator by t-reg Read More »