ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร, และมีอะไรบ้างที่องค์กรจะต้องรู้!

​ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่สามารถติดต่อไปยังบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ (Name)​ เลขที่บัญชีธนาคาร (Bank Account) ที่อยู่ (Location)​ บัตรประชาชน (Citizen ID)​ บัตรเครดิต (Credit Card Number)​ เบอร์โทรศัพท์ (Phone number)​ “ซึ่งเราจะนิยามคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคลได้ยังไง ที่สอดคล้องกับ กฎหมาย PDPA ซึ่งในบางชนิดก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของข้อมูลด้วย” ตัวอย่าง: timeline covid ซึ่ง ถ้าเรามองแค่ตัวพิกัด latitude หรือ longitude ตามแผนที่ เราอาจจะพบว่าจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะมันเป็นแค่ข้อมูลที่บอกตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นที่อยู่ ตั้งแต่ 8.00 โมงเช้า จนถึง 5 โมงเย็น ของคนๆนึงตลอด 1 สัปดาห์ เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถนำข้อมูลมาเรียงต่อกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนๆนั้นได้ ว่า เขาไปไหน ทำอะไรที่ไหนบ้าง ​ซึ่งสามารถระบุตัวตนคนที่มีกิจวัตรประจำวันของเขาได้นั้นเอง ตัวอย่าง: เรามีที่อยู่ของคนอื่นที่มีสมาชิกครอบครัว 10 คน …

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร, และมีอะไรบ้างที่องค์กรจะต้องรู้! Read More »